“...podczas kryzysów powtarzam:
Strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą,
służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę
i nienawidząc tych co służą obcym”

Józef Piłsudski

Cytuję artykuły z gazety „Nasza Polska” nr. 43 i 47  które, jak myślę, winny być dla każdego człowieka poważnym ostrzeżeniem. Czytajmy więc i zastanówmy się głęboko nad niżej podaną faktami.

        

„Izraelski porządek świata

Duchowy przywódca izraelskiej partii Szas (wchodzącej w skład obecnej koalicji rządzącej) rabin Owadia Josef, który dwa miesięcy temu oświadczył, iż Palestyńczycy i ich przywódca Machmud Abbas powinni „zniknąć z tego świata”, po raz kolejny natchniony żydowskim mesjanizmem stwierdził podczas wystąpienia w synagodze, że „goje rodzą się tylko po to, aby służyć ludowi Izraela. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie”. – Po co goje są  tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy siedzieć niczym panowie i jeść – roztaczał wizję rabin, porównując przy tym nie-Żydów do zwierząt pociągowych. – Goje, jak wszyscy ludzie, muszą kiedyś umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność – stwierdził 90-letni Owadia Josef. – Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że komuś zdechł osioł. Straciłby w ten sposób pieniądze. To jest jego sługa… Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie, aby dobrze pracować dla Żyda – tłumaczył, wyrażając opinię, iż z tych względów nie-Żydzi mogą pracować w szabat. Wywód rabina spotkał się z negatywną reakcją izraelskich polityków i intelektualistów. Ciekawe tylko, czy dlatego, że rzeczywiście sprzeciwiają się tak pojętemu porządkowi wszechrzeczy, czy też dlatego, iż rabin zbyt wiele powiedział…”?

           

                                          „Przedsiębiorstwo holokaust działa

 

            Prokurator Bhabara Repet z nowojorskiej prokuratury oraz Janice K. Fedarcyk z Federalnego Biura Śledczego /FBI/ poinformowały o postawieniu w stan oskarżenia siedemnastu członków nowojorskiej siatki wyłudzającej pieniądze z funduszy zasilanych przez niemiecki rząd, a przeznaczonych na pomoc dla ofiar nazizmu. Wśród oskarżonych – wszyscy oni są pochodzenia żydowskiego - znalazło się sześciu pracowników Claims Conference, organizacji non profit udzielającej pomocy ofiarom holokaustu i zarządzającej kilkoma funduszami, w tym m.in. funduszem pomocy najuboższym. Amerykańskie organy ścigania zarzucają im zdefraudowanie ponad 42 mln dolarów przekazanych przez Niemcy kwot przeznaczonych przez rząd w Berlinie dla ocalonych z szoach. – Każdy z oskarżonych odgrywał pewną rolę w tworzeniu fikcyjnych życiorysów, włączeniu ich do dokumentacji i przeprowadzeniu przez system proceduralny  wniosków (łącznie było ich ponad 5500) o udzielenie wsparcia finansowego w imieniu osób, które nie kwalifikowały się do udzielenia tego typu pomocy – oświadcza Janice K.Fedarcyk. Wiele z tych osób urodziło się bowiem już po zakończeniu II wojny światowej, natomiast przynajmniej jedna z nich nawet nie była żydowskiej proweniencji. Przestępcy preparowali dokumenty tożsamości (paszporty, akty urodzenia itd.) a także dokumenty, na podstawie których Claims Conference weryfikowała, czy wnioskodawca rzeczywiście ucierpiał z rąk Niemców (takich przypadków w ciągu lat 1994-2009 było 658),  zatem czy jest uprawniony do otrzymania wsparcia z jednego z funduszy. Na ich podstawie nieuczciwi pracownicy Claims Conference prowadzili procedury, w końcu zaś przyznawali świadczenia. Z chwilą,  kiedy wnioskodawcy otrzymywali czeki kompensacyjne   (w wysokości mniej więcej 3600 dol. każdy), część z tych sum przekazywali oszustom.

            Claaims Conference, która złożyła zawiadomienie do FBI w poważnej sprawie, zdecydowanie odcina się od przestępczej działalności swoich pracowników. Problem jednak w tym, że w zasadzie wszystkie organizacje żydowskie, zajmujące się „pomocą dla ofiar holokaustu”, co jakiś czas stają w obliczu zarzutów o oszustwa czy malwersacje finansowe, potwierdzając tym samym tezy zawarte w publikacji Normana Finkelsteina. Wystarczy choćby przypomnieć sprawę Izraela Singera, przewodniczącego  Światowego Kongresu Żydów (WIC), oskarżonego przez amerykańskie organy ścigania o nadużycia finansowe.                

                                                                                        Podkreślenia w tekście zostały wykonane przeze mnie.

 

                                                                                                                       Marek Chwalewski
Odwiedziło nas: Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin