“...podczas kryzysów powtarzam:
Strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą,
służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę
i nienawidząc tych co służą obcym”

Józef Piłsudski
W „CO WY NA TO?” nr. 45 zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że w tak krótkim czasie Polska gospodarka narodowa została rozkradziona, zasady moralne zniszczone a  Polacy popadają w coraz większą biedę, oczywiście z wyjątkiem złodziej. Odpowiedź narzuca się sama,  Polacy, wzorując się na celowo sfałszowanej przez wrogów historii, popełniają ciągle te same błędy. Rządzące elity szukają sojuszy wśród Niemców a przyjaciół wśród Żydów. A to jak, uczy  nie sfałszowana historia, prowadzi Polskę w prostej drodze do zagłady. Należy raczej szukać sojusznika w Rosji. Czytelnicy  gazetki nr.45 zarzucali mi,  że brakuje tam myśli przewodniej, której trzeba się domyślać. Dlatego poruszę ten temat jeszcze raz, siłą rzeczy muszę jednak pamiętać, o tym, że jest to temat „tabu” a ja nie żyję w państwie demokratycznym w którym szanowane są podstawowe prawa człowieka.

    Prof. Michał Bobrzyński stwierdził, że w badaniu dziejów Polski – i nie tylko Polski – pomijany bywa zazwyczaj pewien czynnik, który na przestrzeni ostatnich paru wieków w sposób zasadniczy na losach Polski i Europy zaważył. Czynnikiem tym są żydzi, którzy budują swoje totalitarne, globalne państwo świata, które ma opanować cały świat a narzędziem w ich rękach, między innymi, są tajne organizacie-masoneria. Bardzo ciężka jest walka z tajnymi strukturami, gdyż nigdy nie wiadomo kto jest wrogiem a kto sojusznikiem. W państwach świata wielka finansjera, gospodarka, handel, przemysł, środki masowego przekazu, wojsko, policja szczególnie tajna, wymiar sprawiedliwości w zasadzie są w rękach żydowskich, z wyjątkiem Japonii, Chin, i kilku innych krajów. Należy zastanowić się  nad mechanizmem tego działania? Najlepszym  przykładem i wskaźnikiem będzie tutaj nie sfałszowana historia okresu Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Politykę prorosyjską prowadził wtedy król Stanisław August, natomiast Sejm Czteroletni  system ten obalił i oparł się o Prusy. Polityka Sejmu Czteroletniego zaprowadziła Polskę do grobu, czyli kolejnych rozbiorów i skreślenia z mapy Europy. Jak ustalił znany historyk prof. A.M. Skałkowski, istniała w Sejmie Czteroletnim poufna organizacja nosząca nazwę „Towarzystwa Przyjaciół Konstytucji 3 Maja” o wyraźnym charakterze podbudówki masońskiej mającej za zadanie kierowanie sejmem. W Bibliotece Kórnickiej zachował się rękopiśmienny protokół posiedzeń tego towarzystwa, z którego wynika, że towarzystwo liczyło 213 członków (14 senatorów, 125 posłów i 74 ” arbitrów”, to jest bywalców galerii sejmowej). Z górą pół setki tych członków – to notoryczni członkowie lóż. Wśród figurujących w protokółach posiedzeń członków towarzystwa, zabierających głos lub referujących wnioski, przeważają wolnomularze. Był to więc rozszerzony krąg ludzi, którzy pod kierownictwem masonerii konspiracyjnie przygotowywali Konstytucję 3 Maja. Znany żydowski historyk i mason Szymon Aszkenazy  wyjawił tajemnicę, że pracami Sejmu Czteroletnigo kierowała „niewidzialna” Rada Tajna. Prawdopodobnie „Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji 3 Maja” kierowało sejmem a „niewidzialna” Rada Tajna – Towarzystwem Przyjaciół.

    Nasuwa się więc pytanie, kto dzisiaj kieruje sejmem trzeciej Rzeczypospolitej i w czyim interesie? Wiadomo, że państwami rządzi ten kto ma pieniądze, czyli finansjera żydowska, dlatego też aby państwo polskie zniszczyć należało najpierw ograbić je z majątku narodowego czego skutecznie dokonali  polscy zdrajcy i zachodni kapitał. Należało jednak nadać tej kryminalnej zbrodni pozory działania zgodnego z prawem. Wprowadzono więc 1 stycznia 1990 r. do sejmu ogromny pakiet ustaw dotyczących „prywatyzacji” zmieniający całkowicie system ekonomiczny i gospodarczy w Polsce. Mechanizm i kulisy powstania oraz opracowania tych aktów prawnych owiane są głęboką tajemnicą.

1. Kto te akty redagował, pod czyje dyktando były one redagowane i gdzie były redagowane?
2. Ilu posłów kontraktowego Sejmu mogło wystarczająco znać treść ustaw przedłożonych przez Balcerowicza, by móc świadomie decydować o sprawach najwyższej rangi dla dalszej egzystencji Państwa Polskiego i losów jego obywateli? 
3. Kto w owym czasie był faktycznie zorientowany, jakie konsekwencje niosą te ustawy dla polskiej gospodarki?
4. Na kim ciąży moralna i prawna odpowiedzialność za przyjęcie w takich okolicznościach tych ustaw? Czy sejm kontraktowy miał prawo decydować o losie Rzeczpospolitej?

Oczywiście są to pytania retoryczne. Wiadomo, że maczał w tym palce spekulant finansowy ze Stanów Zjednoczonych, Żyd Georgie Soros i drugi ekonomista Jeffry Saks, też z U.S.A. Warto też wiedzieć że Leszek Balcerowicz  jest żydem a ponadto do roku 1982 był członkiem PZPR, gdzie pełnił funkcję sekretarze ekonomicznego KC.PZPR., ponadto zatrudniony był on tam jako pracownik naukowy Działu Polityki Gospodarczej Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu. Mógłbym dalej wymieniać tych „Polaków”, którzy reformują nam obecnie kraj. Jeżeli się nie obudzimy to stracimy Ojczyznę   i staniemy się pogardzanymi niewolnikami. A więc, jak myślę, mechanizm niszczenia Polski w dobie Sejmu Czteroletniego jest taki sam jak obecnie. Chciano nas wtedy, na zawsze, wymazać z mapy Europy i o to samo chodzi dzisiaj.