“...podczas kryzysów powtarzam:
Strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą,
służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę
i nienawidząc tych co służą obcym”

Józef Piłsudski
W porozumieniu gdańskim zawartym między NSZZ „Solidarność” a władzami PRL-u, byłem między innymi, wymieniony jako prześladowany przez komunistyczny reżym, przeczytać można o tym w Raporcie Madryckim Komisji Helsińskiej o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce. W wyniku tych porozumień dnia 11.12.1980r. zostałem przyjęty do pracy w  PZPB „Pamotex” w Pabianicach. Do NSZZ „Solidarność” przyjęty zostałem dnia 20.12.1980r.   warunkowo, gdyż na deklaracji członkowskiej Związku umieściłem stwierdzenie, cytuję:

                                     „Nie uznaję kierowniczej, przewodniej roli PZPR-u.”

Postąpiłem tak, gdyż nie chciałem sprzeniewierzyć się swojej idei. NSZZ „Solidarność”  w swoim dokumencie do Statutu  uznał kierowniczą, przewodnią role PZPR w państwie.
Sprawa ta została postawiona na porządku obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Nie doszło jednak do dyskusji na ten temat, gdyż sprawa ta na żądanie Lecha Wałęsy została zdjęta z porządku obrad. Dział Interwencji MKZ NSZZ „Solidarność” w Łodzi zatrzymał moją deklarację członkowską zawiadamiając, że dokonywanie wpisów na deklaracji członkowskiej jest niedopuszczalne. Nie zostałem usunięty ze Związku. W tym czasie byłem przewodniczącym Zespołu Informacyjnego przy Komisji Lokalnej Związku w Pabianicach. Zespół ten prowadził walkę propagandową rozklejając plakaty na murach miasta Pabianic, drukował ulotki rozdawane mieszkańcom, prowadził działalność interwencyjną. Byłem w tym czasie też jednym z redaktorów gazetki związkowej pt. Solidarność z  Gdańskiem. W odwecie tajne służby kolportowały na terenie miasta  szkalujące mnie ulotki.
 
    We wniosku sporządzonym przez SB o przeprowadzenie izolacji mnie, między innymi, czytamy, cytuję:

„DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNO-DESTRUKCYJNA W OKRESIE ZAISTNIAŁEGO KRYZYSU /od lipca 1980 r. ze szczególnym uwzględnieniem okresu po V i VI Plenum KC PZPR/. Wymieniony jest aktywnym działaczem Ruchu Wolnych Demokratów i ROPCIO. Ściśle współpracuje z Karolem Głogowskim – biorąc udział w organizowanych przez RWD akcjach politycznych. Jest sygnatariuszem wielu dokumentów i petycji opracowanych przez łódzkie ugrupowanie RWD. Członek Amnesty International  w Londynie. Ponadto Chwalewski systematycznie brał udział w akcjach kolportażu pism bezdebitowych na terenie Pabianic, m.in. „Robotnika” wydawanych przez KSS-KOR. W ostatnim czasie wszedł w skład zespołu redakcyjnego pisma pn. „Solidarność z Gdańskiem” wydawanego przez KSS-KOR.
Cieszy się zaufaniem w środowisku antysocjalistycznym. W określonej sytuacji operacyjno-politycznej jest w stanie oddziaływać defetystycznie i demagogicznie na różne grupy społeczno-zawodowe oraz pozyskiwać do działań antysocjalistycznych szersze kręgi społeczne.”